Cháo mừng đến với Trung tâm Y tế

 

GIÁM ĐỐC

BS Võ Thị Kim Oanh

Phó giám đốc

BS Nguyễn Thị Ngọc Hân

Phó giám đốc

BS Trần Trung Luận

 

 

TỔ CHỨC 

1. Trung tâm Y tế Thành phố do Giám đốc quản lý, có 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các khoa, phòng và Trạm Y tế xã, phường do Sở y tế bổ nhiệm, Phó các khoa, phòng và Trạm Y tế xã, phường do Giám đốcTrung tâm Y tế Thành phố bổ nhiệm.

2. Các khoa, phòng chức năng, nghiệp vụ gồm:

Trung tâm Y tế Thành phố Bến Tre hiện quản lý trực tiếp 02 phòng chức năng, 05 khoa chuyên môn và 17 trạm y tế xã, phường ( xã Mỹ Thành sáp nhập năm 2013), cụ thể:

* Các khoa, phòng:

1. Phòng Hành Chính Tổng hợp

2. Phòng TT GDSK

3. Khoa Kiểm Soát dịch bệnh – HIV/AIDS

4. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm

5. Khoa Y tế công công

6.  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

7. Khoa Khám bệnh - Xét nghiệm

          * Các Trạm y tế:

1.Trạm Y tế phường 1

2.Trạm Y tế phường 2

3.Trạm Y tế phường 3

4.Trạm Y tế phường 4

5.Trạm Y tế phường 5

6. Trạm Y tế phường 6

7.Trạm Y tế phường 7

8.Trạm Y tế phường 8

9. Trạm Y tế phường Phú Khương

10. Trạm Y tế phường Phú Tân

11.Trạm Y tế Xã Sơn Đông

12.Trạm Y tế Xã Mỹ Thạnh An

13.Trạm Y tế Xã Bình Phú

14.Trạm Y tế Xã Phú Hưng

15.Trạm Y tế Xã Phú Nhuận

16.Trạm Y tế Xã Nhơn Thạnh

17.Trạm Y tế Xã Mỹ Thành

HÌNH ANH NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM